Ernstige Misleiding Deur T.B. Joshua

Deur Bill Randles

Opsomming: Die rituele en genesings wat by ‘n “Bloed van Jesus” diens deur profeet T.B. Joshua van Nigerië gedoen is, vertoon ‘n duidelike okkultiese karakter

Pastor Bill Randles van Moriel Teaching Ministries het onlangs die volgende ernstige leerstellige besware oor T.B. Joshua, die profeet van Lagos in Nigerië, geopper:

In ‘n onderhoud oor Franse televisie het profeet Joshua gesê dat hy sy gawe by geboorte ontvang het. Die gawes van die Gees van God (vgl. 1 Kor. 12-14) word nie by geboorte aan enigeen gegee nie. Jy moet jou eers tot Jesus Christus bekeer, en selfs dán sal gawes deur die Gees gegee word “soos Hy wil.”

In ‘n video van die Synagogue of all Nations word die dwaling van transsubstansiasie in ‘n “Bloed van Jesus” diens gewys. Die profeet het ‘n groot tenk water geseën, terwyl hy elkeen van die twaalf krane aanraak en die water tot “die bloed van Jesus” verklaar. Lede van die gemeente het die tenk bestorm om van die bloed van Jesus te drink, dit op hulle te spat of selfs daarin te stort. Hierdeur het hy die Bybelse leerstelling van die plaasvervangende dood van Jesus in ‘n sensuele, bygelowige ritueel verander. Geen priester of profeet kan enigiets in die bloed van Jesus verander nie. Praktyke van dié aard hoort eerder tot die heidendom en toorkuns as tot die Christendom. Die bloed van Jesus is as ‘n offer vir die Vader gestort, en nie as ‘n magiese middel waarin mense kan bad en dit op hulle spat nie!

By die godslasterlike “bloed van Jesus” diens is daar ook ‘n “skeiding tussen die bokke en skape” deur die profeet gedoen. Terwyl die mense gestoot en gestamp het om by die “bloed van Jesus” uit te kom, het daar ‘n demoniese waansin onder die sg. “agente van Satan” gekom. Hulle het op die grond geval en in die stof en modder rondgekruip terwyl hulle van foltering en angs geskreeu het. Hulle was inderdaad duiwelbesete, maar ‘n mens het tevergeefs vir ‘n geestelike bevryding gewag wat jy by ‘n “bloed van Jesus” diens behoort te kry. Joshua het net gesê dat dit ‘n skeiding tussen die bokke en skape was, maar dit sal volgens die Bybel eers by ‘n oordeel van die Here plaasvind.

Daar is ook hoogs onwaardige en vernederende aspekte van Joshua se genesings. Hoewel die mens hier onder is en God daarbo, is hy na die beeld van God geskape en moet ten minste met eerbied en waardigheid behandel word. Op een van die videos moes mans met rektale kanker hulle broeke voor die mense uittrek sodat almal kan sien hoe hulle vóór en ná die genesing lyk. Vroue met borskanker moes hulle ook ontbloot terwyl die genesing aan die gang was. Ander mense word getoon wat hulle probleme op die vloer in die sanagoge uitbraak. Sommige van hulle braak bloed, ander klippe, skulpe, groot wurms of insekte. Daarna is daar weer mense wat in ‘n trans beland en bewusteloos op die vuil vloer val en daar rondkruip.

Joshua gebruik ‘n vorm van geestelike afstandsbeheer. Deur handgebare beheer hy mense se bewegings wat so drie meter van hom af staan. As hy sy hand links of regs beweeg, dan beweeg die persoon in dié rigting. As hy sy hand in die rondte draai, dan draai die persoon ook al hoe vinniger totdat hy op die vloer neerslaan. Hierdie metode stem baie meer met okkultiese genesingstegnieke as met die gawes van Christus ooreen.

Die profeet het glo ook die mag om vuur uit die hemel te laat neerdaal, en dan brand dit mense op dié liggaamsdele waarmee hulle sondig! Volgens Openbaring 13:13 sal die valse profeet ook vuur uit die hemel kan laat neerdaal.

Joshua het verskeie vreemde opvattings. Hy het aan ‘n verslaggewer gesê dat hy ‘n vegetariër is omdat hy ook sy bevrydingsbediening vir mense beoefen wat “half vis en half mens” is. In ‘n ander onderhoud het hy gesê dat “die goddelike persoon in hom” gelyktydig aan duisende mense kan verskyn, en selfs in hulle drome na hulle toe kan gaan! Dit is beslis nie Christelik nie!

Daar is baie waarskuwings in die Bybel oor die optrede van valse profete wat – soos die towenaars van Farao – die ware evangelie deur middel van tekens en wonderwerke teëstaan en verhinder. Net omdat Joshua sekere dinge kan doen, beteken dit nie dat ons na hom toe moet gaan nie, want die doel heilig nie die middel nie. Dit is in elk geval onbybels om Nigerië toe te gaan om ‘n genesing, ‘n wonderwerk of ‘n woord van God te kry. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy is naby elkeen wat Hom aanroep.

NS. 'n Video waarin hierdie profeet se dwalings uitgewys word, Prophet T.B. Joshua deur Bill Randles, is beskikbaar by: Kérugma Produksies, Posbus  1367, Kuilsrivier 7579. Tel (021) 903 1901. E-pos: info@kerugma.org.za