2. Die Koninkryk van Satan

Kennis ten opsigte van die strukturele samestelling van die koninkryk van die duisternis, die doelstellings van Satan en sy demone, asook hulle werkswyse, is noodsaaklik vir almal wat daarteen weerstand wil bied.

Agter die węreld van sigbare verskynsels is die werklike węreld – die onsigbare węreld – van waar groot en beslissende invloede op alle mense se lewens uitgaan. Omdat mense naas hulle liggaam en siel ook ’n gees het, is hulle bewus van die geesteswęreld en ontvanklik vir invloede uit daardie sfeer. Die groot belangrikheid van geestelike invloede beklemtoon die noodsaaklikheid van grondige kennis hieromtrent. Selfs al verkies mense om hierdie realiteit te ignoreer, word hulle nogtans sterk daardeur beďnvloed. Die twee groot werklikhede in die geesteswęreld is die koninkryk van God wat die koninkryk van lig is, en die koninkryk van Satan wat die koninkryk van die duisternis is.

Dié twee koninkryke wedywer vir die siele van mense en staan in regstreekse opposisie teenoor mekaar. Albei is reeds lank op aarde gevestig, maar nie een daarvan is sigbaar geopenbaar nie omdat dit eers sal gebeur wanneer hulle onderskeie konings op die węreldtoneel verskyn. Die koninkryk van Satan sal sigbaar geopenbaar word wanneer die Antichris verskyn om vir ’n kort tyd beheer oor die hele węreld te neem. Sy rampspoedige regering sal deur die koms van die ware Christus beëindig word, want Hy sal as die Koning van die konings en Here van die here kom om die Antichris en sy regering te vernietig en dan sy eie Vrederyk in die plek daarvan te vestig (Op. 11:15; 19:16).

Alle Christene is gemoeid in die stryd teen Satan, die groot vyand van God. Dit is ’n baie werklike stryd hierdie en dit is van die uiterste belang dat ons die strategieë van Satan se koninkryk moet verstaan sodat ons te midde van die geveg staande kan bly.

1. Die werklikheid van die stryd teen Satan

Die geestelike stryd teen die bose magte van Satan is inderdaad ’n werklikheid, en dit sal in intensiteit toeneem namate ons die einde van hierdie bedeling nader. Die stryd word op verskillende vlakke gevoer en hierdie feit konfronteer ons met die verantwoordelikheid om ’n goeie begrip omtrent die doelstellings van die vyand te hę. In die duiwel se direkte aanvalle op die koninkryk van die lig probeer hy om God te onttroon en in sy plek die heerser van die heelal te word. Omdat die mens na die beeld van God geskape is, is die belangrikste gevegsterrein dié van menselewens. Die duiwel se stryd op aarde is daarop gerig om alle mense gees, siel én liggaam te beheer en deur hulle aanbid te word asof hy God is.

Daar is verskillende vlakke en grade van die beheer wat Satan tans oor mense het, en dit is sy groot doel om hierdie beheer verder uit te brei. Die Bybel sę dat “die hele węreld in die mag van die Bose lę” (1 Joh. 5:19). In “die hele węreld” het die koninkryk van God egter ook gevestigde belange en ’n aansienlike aantal aanhangers, maar in ’n oorwegend goddelose domein is hulle slegs ’n minderheid.

Desnieteenstaande is dit God wat onbetwiste soewereiniteit in die heelal het. In sy ewige raadsplan het Hy egter besluit om aan die mens ’n vrye wil te gee, asook die mag om die aarde te onderwerp en heerskappy daaroor te voer (Gen. 1:28). Toe die eerste mense in die Tuin van Eden aan Satan se versoekings toegegee het om teen God te rebelleer, het hulle dienstig geword aan ’n ander god, naamlik die duiwel. Op hierdie manier het Satan en sy gevalle engele die “węreldheersers van die duisternis van hierdie eeu” geword.

Die sondige en moreel verdorwe mensdom het hierna ’n keuse gehad tussen twee koninkryke – die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. ’n Ongedwonge besluit oor watter een van hierdie twee koninkryke mense wil navolg, sou die bepalende faktor wees of daar geestelike lig of duisternis op die aarde of in sekere dele daarvan sou heers. Die sondige ingesteldheid en onbekeerlike harte van die meerderheid mense is die rede waarom gelowiges hulleself oral in die midde van ’n immorele en geestelik misleide mensdom bevind, onder wie hulle getuies van Christus se geregtigheid moet wees.

Verreweg die meeste mense leef opsetlik in duisternis en sonde, en is daarom die voorwerpe van God se oordeel: “En dit is die oordeel: dat die lig in die węreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos” (Joh. 3:19).

Die meerderheidsteun wat die koninkryk van die duisternis op aarde geniet – naamlik dié van die bewandelaars van die breë weg – is die rede waarom die Bybel van “die teenwoordige bose węreld” praat waaruit die Here alle mense wil red (Gal. 1:4). Die groot massa volgelinge van Satan wat op die breë weg na die hel is, is “die ongelowiges in wie die god van hierdie węreld die sinne verblind het” (2 Kor. 4:4). Die god van hierdie donker węreld is Satan. Die Here Jesus self verwys na hom as “die owerste van hierdie węreld” (Joh. 14:30).

Satan regeer egter nie oor die Christene nie, omdat hy in hulle lewens onttroon is. “Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek” (1 Joh. 3:8). Hoewel hulle van die beheer deur die Bose bevry is, is Christene nogtans betrokke by die hewige stryd wat teen die koninkryk van die lig gevoer word. Dit is waarom die Bybel uitdruklik sę: “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel” (Ef. 6:11).

Satan se aanvalle is nie gerig teen diegene wat reeds in sy mag is nie omdat hy hulle in elk geval mislei, intimideer en onderdruk soos hy wil. Sy aanvalle is op die gelowiges gerig wat hom weerstaan en hulle daaraan toewy om andere te help om van die mag van die duisternis bevry te word. Die Christene het dus in die Naam van Jesus ook teen die duiwel en sy werke oorlog verklaar: “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus” (2 Kor. 10:3-5).

2. Satan se oorloë teen die koninkryk van God

Satan gebruik verskillende strategieë in sy oorlog teen die koninkryk van God, en dit is daarop gerig om al die fondamente van ’n Christelike leefwyse omver te werp. Sy uiteindelike poging is om absolute beheer te verkry en ’n ten volle ontplooide sataniese węreldorde op alle lewensterreine te vestig. Hy besef duidelik dat sy tyd besig is om min te raak, en verhoog nou die intensiteit van sy aanvalle dramaties. Die verskillende soorte oorlogvoering waarmee hy besig is, is die volgende:

Godsdienstige oorlogvoering

Dit is ’n hoë prioriteit by Satan om mense geestelik te mislei en daardeur beheer oor hulle lewens te verkry. Verskeie metodes word deur hom gebruik om hierdie doel te bereik, en almal van hulle is daarop gerig om geloof in God af te breek en dit te vervang deur bygeloof, ongeloof, of een of ander vals godsdiens. Die volgende is die vier belangrike teikens in sy geestelike oorlog:

Die Christelike kerk: In sy mees verbloemde vorm val Satan die kerk van Christus aan deur dit binne te dring op die rug van vals profete wat hulleself as gesante van Christus voordoen: “Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie” (2 Kor. 11:13-15; vgl. Matt. 7:15 en 1 Joh. 4:1).

Hierdie misleiers saai verwarring en maak mense van Christus afvallig (2 Kor. 11:2-4) sodat hulle in geestelike duisternis kan wandel. Een van die metodes wat die vals profete gebruik, is om te ontken dat daar ’n duiwel of ’n hel is. As dit die geval is, het ons kennelik nie ’n Verlosser uit Satansmag nodig nie, en kan die duiwel ongehinderd voortgaan om sy werk van verleiding en vernietiging te doen. Hierdie “profete” glo ook nie in ’n persoonlike Antichris nie, dus sal hulle enige godsdiensleier wat homself as die Christus van alle gelowe voordoen, met ope arms ontvang. ’n Ander baie algemene metode wat hulle gebruik, is om vervalste weergawes van die gawes van die Heilige Gees aan misleide gehore te bied.

Jessie Penn-Lewis (1910) het Satan se aanslag teen die kerk op ’n oortuigende wyse uiteengesit in haar klassieke werk, War on the Saints. Amazon.com bied steeds kopieë van die boek aan, en stel dit so bekend: “This book was written by Mrs. Penn-Lewis in collaboration with the Welsh revivalist Evan Roberts as a disclosure of the deceptive strategies used by evil spirits against God’s people and as a guide to winning victory over counterfeit practices.” In skrywer se voorwoord van ’n verkorte Afrikaanse weergawe van hierdie boek (Jessie Penn-Lewis 1995) word gesę: “’n Belangrike aspek van die universele vervalproses is die misleiding van Christelike kerke ten einde hulle by ’n sinkretistiese bond van węreldgodsdienste te betrek. Uit hierdie alliansie sal ’n groot aantal valse profete na vore tree wat onder demoniese beďnvloeding die geestelike  voorbereidingswerk vir die verskyning van ’n valse węreldmessias (die Antichris) sal doen.”

Vals godsdienste: Op ’n meer openlike wyse word die mensdom deur middel van die nie-Christelike godsdienste mislei om afgode te aanbid wat in werklikheid demone is (1 Kor. 10:19-20). Die aanhangers van hierdie gelowe weet nie dat hulle te doen het met Satan en sy demone wat hulleself agter die maskers van vals gode verskuil nie. Hierdie misleiding is dus nog steeds ’n verbloemde strategie, maar die konfrontasie met die ware Christendom is meer regstreeks. Dit blyk egter dat die vals, misleide Christendom met sy universele ekumene geen beswaar het om met die nie-Christelike gelowe hande te vat nie omdat almal van hulle “die god van hierdie węreld” aanbid (2 Kor. 4:4).

Okkultiese magte: ’n Nóg meer progressiewe openbaring van Satan is deur middel van okkultiese, of mistiese, praktyke. Nog steeds koppel hy dit nie regstreeks aan sy naam en sy koninkryk nie, sodat mense makliker mislei kan word om van die ware God afvallig te word. Deur middel van die New Age-beweging (NAB) en sy geassosieerde gebruike soos towery, spiritisme, meditasie, fortuinvertellery, die gebruik van psigiese kragte, astrale projeksie, selfgenesing, suggestopedie, buitesintuiglike waarneming, parapsigologie, ens., word die krag van Satan bemark en stel baie mense hulleself daarvoor oop.

Satanisme: Die regstreekse openbaring van Satan kan, weens die inherente afstootlikheid van die idee, net aan hoogs misleide en geestelikvervalle mense gedoen word. In die verlede was dit tot klein groepies beperk, maar tans neem dit geweldig in omvang toe. Onder hierdie mense openbaar hy homself en sy demone in al hulle afskuwelikheid en bloeddorstigheid, en dring hy op regstreekse aanbidding aan.

’n Oorlog teen die Bybel

Omdat die Bybel, beide die Ou en Nuwe Testamente, die geďnspireerde en foutlose Woord van God bevat, loop dit nog van altyd af deur onder die ergste en mees meedoënlose aanvalle van Satan en sy agente. Die inspirasie, historisiteit, kanon en wetenskaplike akkuraatheid daarvan is nog altyd bevraagteken deur die hoër kritiek, die evolusieteorie, en verskeie ander vorms van kritiek.

Oorlog teen morele waardes

Die morele norme van die mens wat God vasgestel het deur sy wette en voorskrifte, asook deur die gewete van die mens, word onverpoos deur Satan bevraagteken, aangeval en afgebreek. Morele verval word deur demone bevorder, sodat God se moraliteit vir die mens uiteindelik węreldwyd met die teenoorgestelde waardes van ’n sataniese immoraliteit vervang kan word. Hierdie twee pole kan só teenoor mekaar gestel word:

God se moraliteit

Satan se immoraliteit

Waarheid

Leuen

Geregtigheid

Ongeregtigheid

Selfbeheersing

Bandeloosheid

Eerlikheid

Valsheid en diefstal

Sedelike kuisheid

Onsedelikheid

Nugterheid

Dronkenskap

Opregtheid

Agterbaksheid

Eerbied teenoor God

Belastering van God

Rein gewoontes

’n Onrein, vuil lewe

Ordelikheid

Wanordelikheid

Saggeaardheid

Wreedheid

Vredeliewendheid

Gewelddadigheid

Vergewensgesindheid

Wraaksugtigheid

Liefde

Haat

Bewaring

Verwoesting

Satan besef dat hy met sy oorlog teen morele waardes ’n baie groot slag in die oorname, beheer en vernietiging van die mensdom kan slaan. Die Romeinse Ryk het bv. nooit militęr tot ’n val gekom nie, maar het as gevolg van morele verval intern verrot geraak en homself vernietig. Swelgery, dronkenskap, hoerery, homoseksualiteit, materialisme, korrupsie, diefstal en omkopery was vir een skandaal ná die ander verantwoordelik. Dit het die integriteit en doeltreffendheid van die regerings in Rome en Konstantinopel heeltemal vernietig.

Jakobus stel ook die moraliteit van God teenoor die morele verdorwenheid van ’n gevalle węreld wat in die mag van die Bose lę: “Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak” (Jak. 3:13-18).

Die węreld word stadig maar seker onder die dekmantel van humanistiese hervormings in die rigting van ’n demoniese immoraliteit meegevoer. Wanneer dié proses ver genoeg gevorder het, sal die Antichris as die mens van sonde geopenbaar word. Hy sal die leidende figuur in die nuwe węreldorde se sondekultuur wees. Hy sal doen net wat hy wil (Dan. 11:36), deur middel van duiwelse magte regeer (Op. 13:2), God belaster (Op. 13:5-6), saam met Satan deur ’n moreel en godsdienstig erg vervalle mensdom aanbid word (Op. 13:4), ’n geweldenaar en massamoordenaar wees (Dan. 11:44), en almal laat teregstel wat weier om hom te aanbid (Op. 13:15).

Sielkundige oorlog

’n Sielkundige oorlog word ook gevoer deur mense te oorreed om hulle nie te beperk tot rasionele denke wat op logiese feite gebaseer is nie. Hulle word beďnvloed om hulle verborge psigiese potensiaal te ontdek deur van hulle ‘rasionele linkerbrein’ na die ‘kreatiewe regterbrein’ oor te skakel. Hier sal hulle ’n supergeheue en kragte vir selfgenesing ontdek, asook beweerde gawes van heldersiendheid, telepatie, ens. (vir meer inligting hieromtrent, kyk Malan, 1998a). Die leuen word verkondig dat daar ’n onontginde deel van die menslike potensiaal is waarna as die dieper self of die hoër self verwys word. Buitesintuiglike tegnieke word gebruik om die oorskakeling na die verborge deel van die psige te bewerkstellig, veral transendentale meditasie (Malan, 1999), selfhipnose, joga, asook geesverruimende dwelmmiddels (Eng. mind-expanding drugs) waardeur hallusinasies geskep word wat soortgelyk is aan ’n mistiese ervaring.

Verskeie psigiese konsultante, humanistiese sielkundiges en misleide ‘Christen’ beraders help mense om ’n nuwe selfontdekking te maak wat na ’n alternatiewe bewussynstoestand lei. Sommige van hulle ontdek hulle dieper self, ander ontmoet geestelike gidse wat hulle in staat stel om na hulle vorige lewens terug te keer en dan probleme reg te stel, terwyl daar ook diegene is wat gehelp word om hulle innerlike krag tot selfgenesing te gebruik.

Hierdie gawes en ontdekkings is egter onmiskenbaar misties en demonies van aard. Deur hieraan deel te neem, lę mense alle vorms van selfbeheersing af en onderwerp hulleself aan hoër magte. Hulle stel hulself vir die werking van onbekende geeste oop en betree daardeur die kosmiese sfeer van gawes en ervarings wat nie van God af is nie. Hulle verwerp alle logiese en rasionele argumente uit die Bybel, en lewer daardeur bewys dat die god van hierdie węreld hulle sinne verblind het.

Die slagoffers van Satan se sielkundige oorlog dink en tree heel anders as vroeër op. Behalwe dat hulle op hoër geestelike magte van ’n onbekende oorsprong staat maak, ontwikkel hulle mettertyd ook ’n nuwe lewens- en węreldbeskouing. Alle skeidslyne en grense verdwyn, en hulle sien alles as een – ook die verskillende godsdienste. Hierdie filosofie word monisme of sintetiese denke genoem. Die misleide mense hou op om antiteties, of teenstellend, te dink deur onderskeid te tref tussen teenoorgestelde kategorieë van dinge soos die koninkryk van God en die koninkryk van Satan, die waarheid en die leuen, ens. Hulle glo ongekwalifiseerd aan eenheid en sien alles as onderdele van ’n groter, kosmiese geheel. Satan se węreldregering en sy verenigde alliansie van węreldgodsdienste sal vir hulle volkome aanvaarbaar wees (Op. 13:3-7).

Sosiale oorlog

God het as die Skepper van mense ook reëls oor sosiale identiteit en groepvorming neergelę sodat menslike samelewings ordelik kan voortbestaan. Hierdie instellings is almal die teiken vir hewige aanvalle deur Satan.

God het die mens as man en vrou gemaak, met verskillende ingesteldhede en sosiale rolle wat aan elkeen se identiteit gekoppel is. Hulle voorkoms, houding, kleredrag en haarstyle moet hierdie verskille reflekteer en eerbiedig. Die mans moet in alle opsigte eg manlik en die vrouens eg vroulik wees. Die duiwel poog egter om hierdie verskille uit te wis. ’n Assimilasieproses word ingestel en homoseksualiteit tot ’n aanvaarbare alternatiewe leefwyse verhef. Die samelewing word op ’n nie-seksistiese grondslag geherorganiseer sodat die rolverskille tussen mans en vrouens kan verdwyn. Omdat God die man as hoof oor die vrou aangestel het, en die meeste samelewings steeds paternalisties is, word radikale feminisme nou deur Satan en sy misleide humanistiese medewerkers ingespan om ’n gelykmakingsproses van stapel te stuur.

Op dieselfde wyse word kultuurverskille ook in menslike samelewings uitgefaseer sodat mense van hulle volksverbande vervreem en almal saam as węreldburgers geklassifiseer kan word. Dit is die grondslag van die Antichris se neo-Babiloniese węreldsamelewing. Almal wat aan hierdie gelykmakings- en vermengingsproses deelneem, is medewerkers van Satan in sy stryd om sosiale en kulturele chaos en identiteitloosheid op aarde te skep. Dit is ’n oorlog teen God se standaarde en reëls vir individue, groepe en nasies.

Ekonomiese oorlog

In die koninkryk van die duisternis word geld as ’n baie belangrike wapen beskou. Hierdeur beheer die duiwel mense se lewens, koop hulle om, en bied aan hulle allerlei genietinge van die węreld en die vlees. As hy daarin kan slaag om ’n materialistiese lewenshouding by ’n persoon te skep, weet hy dat dit ’n vorm van afgodediens is. Mammon, die geldgod, is een van die beskrywende name van die duiwel.

Webster se woordeboek beskryf Mammon as: “(1) die vals god van rykdom en hebsug; (2) rykdom as ’n voorwerp van aanbidding en gierige najaging; rykdom as iets wat boos is en in ’n mindere of meerdere mate verpersoonlik word.” Die Oxford woordeboek beskryf Mammon as: “die bose en immorele god van rykdom; diegene wat Mammon vereer is inhalige mense wat te veel waarde aan geld heg.”

In Bybelse literatuur word Mammon gebruik as ’n term om rykdom, hebsug en węreldse besittings mee uit te druk. Daar word gewaarsku teen die negatiewe invloed van uiterste materialisme en hebsug. Die oorspronklike Aramese woord “mamona” beteken bloot “rykdom”, maar in die Nuwe Testament word die begrip verpersoonlik en as ’n vals god voorgestel: “Julle kan nie God én Mammon dien nie” (Matt. 6:24; vgl. Luk. 16:9-13). In hierdie Skrifgedeeltes waarsku Christus ernstig teen die bose invloed van Mammon, en hy word duidelik as die duiwel beskryf.

Wikipedia (2012a) sę onder meer die volgende onder die opskrif Mammon:

“Gedurende die Middeleeue is Mammon algemeen verpersoonlik as die demoon van rykdom, hebsug en ongeregtigheid. Peter Lombard (II, dist. 6) sę: ‘Rykdom word as Mammon aangedui, wat ’n naam van die duiwel is in Siries. Piers Plowman beskou Mammon ook as ’n godheid. Nicholas de Lyra sę na aanleiding van die gedeelte in Lukas 16: ‘Mammon is die naam van ’n demoon.’

“Die algemene letterkundige identifikasie van ’n naam vir die god van begeerlikheid en hebsug kom waarskynlik van Spenser (The Faerie Queene) waarin Mammon voorgestel word as die god wat beheer oor ’n grot met węreldse rykdom het. In Milton se Paradise Lost word ’n gevalle engel beskryf wat aardse skatte bo alle dinge stel. In later geskrifte soos De Plancy se Dictionnaire Infernal word Mammon beskryf as die hel se ambassadeur na Engeland. In Thomas Carlyle se Past and Present word die evangelie van Mammonisme bloot ’n metaforiese verpersoonliking van die materialistiese gees van die 19de eeu.

“Mammon stem baie ooreen met die Griekse god Plutus en die Romeinse Dis Pater, en dit is moontlik dat hy ook met hulle geassosieer was, veral omdat Plutus in The Divine Comedy verskyn as ’n wolfagtige demoon van rykdom. In die Middeleeue is wolwe in die algemeen met hebsug geassosieer. Thomas Aquinas beskryf die sonde van gierigheid metafories as ‘Mammon wat in die gedaante van ’n wolf uit die hel kom om mense se harte met hebsug te vervul’.” (Einde van aanhaling uit Wikipedia.)

Wat is Mammon se beplanning vir die toekoms? Satan streef onteenseglik daarna om in die eindtyd ’n sentrale geldmag in die węreld te vestig. Dit sal kontantloos wees en deur ’n nommerstelsel bedryf word. Hierdeur wil hy alle mense se lewens volkome beheer sodat niemand sal kan koop of verkoop sonder die Antichris se nommer nie (Op. 13:16-18).

Om mense se geldsake internasionaal te kan beheer, beteken dat ’n oorlog teen ekonomiese onafhanklikheid gevoer moet word. Die individu moet deur skuld in die hande van die regering of geldmaginstansies beland. Dieselfde moet op ’n hoër vlak met lande en regerings gebeur. Hulle buitelandse skuld by die groot banke, die IMF en die Węreldbank moet só groot word dat hulle verplig sal wees om buitelandse, en uiteindelik węreldbeheer, oor hul ekonomieë te aanvaar. Dit is op hierdie vlak dat die duiwel d.m.v. die Antichris die węreld ook ekonomies sal oorneem en regeer.

Die huidige skuldkrisis en dreigende ekonomiese ineenstorting in die ontwikkelde węreld skep die ideale geleentheid om ’n nuwe węreldorde in te stel en sentrale beheer oor die węreldekonomie te verkry. Dit sal ’n nuwe dimensie aan Satan se ekonomiese oorlogvoering verleen.

Politieke oorlog

Satan voer ook onvermoeid ’n politieke oorlog teen die mensdom. God se orde vir nasies is gebaseer op die beginsel van onafhanklike en selfbeskikkende volke wat elk sy eie regering en grondgebied het. Volgens Handelinge 17:26 het die Here grense tussen die nasies gestel. Die heel eerste rebellie wat Satan teen die bestaande orde van onafhanklike nasies aangeblaas het, was by die vestiging van die antieke Babiloniese Ryk en die bou van die toring van Babel. Die grondmotief vir hierdie poging was politieke, godsdienstige, ekonomiese en taalkundige eenheid op aarde (Gen. 11:4-6). Dit was egter verkeerd in die oë van die Here, daarom het Hy self hulle planne verwar en die deelnemende nasies laat wegtrek om sonder oorheersing van ’n węreldregering hulle eie regerings in te stel en hulle eie bestaan te voer.

Die gevolg van die mensdom se sondigheid en rebellie teen God is hulle verdraaide doelstelling van węreldeenheid, wat na magsmisbruik deur ’n goddelose diktator sal lei. Die Here beoog wél die skep van węreldeenheid, maar op sy eie voorwaardes, onder sy eie wette en onder sy eie węreldleier, die Here Jesus Christus as Koning van die konings en Here van die here. Die rede waarom God węreldeenheid afkeur wat op enige ander wyse tot stand kom, is omdat dit ’n eenheid sal wees van rebelle onder die leiding van die hoofrebel, Satan, wat vir ’n paar jaar lank daarin sal slaag om so ’n koninkryk te vestig.

Die duiwel het nooit sy planne vir ’n alternatiewe orde gebaseer op die internasionale politieke oorheersing van die nasies, laat vaar nie. Verskeie goddelose węreldregerings het deur die eeue heen ontstaan. Hulle het almal die volke onderdruk, ’n heidense węreldgodsdiens op hulle afgedwing, en deur middel van net een taal regeer. Daar was ook verskeie resente onsuksesvolle pogings in hierdie rigting, waarvan die mees onlangse dié van Hitler in die Tweede Węreldoorlog was.

Telkens wanneer Satan hierdie doelwit probeer bereik, berei hy vir hom ’n sterk leier voor wat ’n magsposisie verkry en homself as ’n politieke en militęre diktator vestig. Deur magsuitbreiding lyf hy dan ander volke by sy ryk in en bevorder só sy planne vir węreldheerskappy. Weens hulle inherente immoraliteit, korrupsie, en die onderdrukking en uitbuiting van volke het hierdie ryke egter altyd weer tot ’n val gekom.

Volgens die Bybel gaan Satan voor die wederkoms van Christus een van sy grootste pogings aanwend om God se orde van selfbeskikkende nasies omver te werp en in die plek daarvan ’n nuwe węreldorde van internasionale politieke, godsdienstige, ekonomiese, sosiale en taalkundige eenheid in te stel. Die man wat hy vir hierdie taak voorberei, word in die Bybel die Antichris genoem, asook die mens van sonde, en die dier. Die węreldryk wat hy sal vestig, sal ’n herhaling van die Babiloniese Ryk van Nimrod wees, daarom word die eindtydse ryk van die Antichris op ’n gepaste wyse Babilon genoem (Op. 17 en 18).

Net soos Nimrod, sal die Antichris homself ook vergoddelik en deur misleiding en onderhandelinge ander nasies oorreed om by die nuwe węreldorde in te skakel. Dit sal aanvanklik dus ’n gesamentlike, onderhandelde inskakeling wees: “Kom laat ons vir ons ’n stad bou [as węreldhoofstad] en ’n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik [’n magtige węreldgodsdiens]; en laat ons vir ons ’n naam maak [as węreldburgers], sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie” (Gen. 11:4).

Die diplomatieke onderhandelings vir die vestiging van ’n nuwe węreldorde het reeds onder die leiding van Amerika, die Europese Gemeenskap, die VN en ander węreldliggame begin. Wanneer die Antichris kom, sal hy hierdie onderhandelings deurvoer tot hulle logiese uiteinde van węreldeenheid onder sy eie leierskap: “Hy sal een week lank [sewe jaar] met baie [nasies] ’n sterk verbond sluit” (Dan. 9:27).

Wanneer die Antichris egter as węreldleier aanvaar word, sal dit wees ten koste van die misleide nasies met wie hy ’n verbond gesluit het. Hy sal nie in hulle diens staan nie, maar in die diens van Satan self wat hom vir hierdie pos voorberei het: “… en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag” (Op. 13:2). Dit sal na węreldwye politieke beheer deur Satan se koninkryk lei:  “... en aan hom [die Antichris] is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:7).

Ons moet goed begryp dat die duiwel benewens sy aanvalle op individue en groepe ook ’n strategie volg om die nasies te verlei sodat hulle aan hom dienstig kan word en by sy sataniese orde vir nasies inskakel. Ons lees in Openbaring 20:3 dat die duiwel ná die wederkoms gebind sal word “sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie.” Daarna sal hy losgelaat word en die nasies nog een maal verlei deur hulle vir ’n gesamentlike stryd teen die koninkryk van God te verenig en vir militęre optrede te mobiliseer (Op. 20:7-10).

Tans word die nasies polities mislei om hulle soewereiniteit prys te gee, soos bv. in Europa, en toenemend by die nuwe węreldorde in te skakel. Individuele volke word summier van hulle godgegewe selfbeskikkingsreg beroof en by groter eenhede ingeskakel. Sodoende word lande, streke, kontinente, en uiteindelik ook die hele węreld, polities verenig in voorbereiding op die koms van die Antichris. Dit is ’n politieke en ideologiese oorlog wat vanuit die hel teen volke gevoer word, en waarteen hulle groot weerstand behoort te bied.

Militęre oorlog

Aansluitend by sy politieke oorlog teen onafhanklike lande – veral Christelike lande wat sataniese ideologieë weerstaan – hits Satan ook militęre oorwinningstogte aan om goddelose ryke te vestig en uit te brei. Hy is die god van vestings (Dan. 11:38) wat geweld gebruik om vestings in te neem, lande van hulle selfbeskikkingsreg te beroof en aan sterker teëstanders te onderwerp. Sodoende word die belange van die koninkryk van die duisternis, bewustelik óf onbewustelik, deur die oorheersers bevorder.

Baie oorloë is al deur Satan teen Israel aangeblaas in ’n poging om die uitverkore volk waaruit die Messias gebore sou word, en na wie Hy ook binnekort sal terugkeer om die węreld van die troon van Dawid af te regeer, uit te wis. Hierdie oorloë word dikwels deur sameswerings teen God gemotiveer:

“O God, hou U nie stil nie … Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op. Teen u volk smee hulle listig ’n plan en hou onder mekaar raad … Hulle sę: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. Want hulle het van harte saam raad gehou; teen U sluit hulle ’n verbond: die tente van Edom en die Ismaeliete, Moab en die Hagareners, Gebal en Ammon, en Amalek, Filistéa saam met die inwoners van Tirus. Ook het Assur by hulle aangesluit” (Ps. 83:1-9).

Groot oorloë teen Israel en verskeie Christelike groepe en nasies is in Nuwe-Testamentiese tye deur die Romeinse Ryk, die Islamitiese nasies, die Vatikaan, die Nazi’s, kommunistiese lande en ander moondhede gevoer. Satan blaas hierdie oorloë aan, en sal dit ook in die toekoms doen. Die twee oorloë wat waarskynlik die hoogste op Satan se agenda vir die eindtyd is, is die Russies-Arabiese inval in Israel (Eseg. 38 en 39) en ’n derde węreldoorlog (die slag van Armagéddon). Aktiewe demoniese aanhitsing sal hierdie groot oorlog voorafgaan:

“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele węreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God … En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon” (Op. 16:13-14, 16).

Terwyl ons nader aan die verdrukkingsperiode beweeg, sal oorloë en revolusies voortdurend toeneem met die duiwelse doel om totale wanorde onder die nasies te skep. Onder hierdie omstandighede sal hulle bereid wees om die tydelike vrede en eenheid wat die Antichris aan hulle sal bied te aanvaar, en sodoende onderdane van sy węreldryk te word. Hulle sal van hulle politieke en ekonomiese selfbeskikkingsreg afstand doen en ook Satan se ‘Vredevors’ as hulle gemeenskaplike Messias vereer en aanbid.

3. Operasionele Struktuur van Satan se Magte

Die bogenoemde soorte oorlogvoering wat Satan teen die mensdom en die koninkryk van God voer, word binne die strukture van sy eie koninkryk beplan en gekoördineer. Hoewel die duiwel uit ’n geestelike sfeer optree, het hy ’n gesagshiërargie en tipiese regeringsinstellings vir die uitvoer van spesifieke take. Paulus noem hom “die owerste van die mag van die lug” (Ef 2:2). Harold Hoehner (1983:622) sę die volgende oor sy volkome oorheersing van die ongeredde węreld:

“Die ongereddes leef volgens die beginsels van die węreld. Ongelowiges volg die lewenswyses van ander ongelowiges na omdat hulle aan groepsdruk onderworpe is. ‘Hierdie węreld’ (kosmos) is ’n sataniesgeorganiseerde stelsel waarin alles wat goddelik is, gehaat en teëgestaan word (vgl. Joh. 15:18; 23). Ongereddes is volgelinge van die owerste van die mag van die lug, naamlik Satan. ‘Die hele węreld lę in die mag van die Bose’ (1 Joh 5:19), en na hom word ook verwys as ‘die god van hierdie węreld’ (2 Kor. 4:4). ... Die ongereddes is in die greep van hierdie heerser en volg hom na in sy opposisie teen God.”

Benewens sy beheer oor die ongeredde węreld, voer Satan en sy koninkryk ’n aktiewe oorlog teen die gelowiges, en onder hulle het hy verskeie teikengroepe geďdentifiseer. Ons moet die aksies van hierdie geestelike magte en owerhede teëstaan (Ef. 6:12). Uit die uiteenlopende aktiwiteite kan gesien word dat die koninkryk van Satan ten minste die volgende sewe bose magsafdelings het wat spesifieke opdragte moet uitvoer:

Magte oor nasies

In die Bybel word daar duidelik op die feit gewys dat die koninkryk van die duisternis aanvalle op nasies doen ten einde aan hulle verwronge doelstellings te gee, hulle ideologies te mislei, en in die algemeen boosheid op nasionale vlak te bevorder. ’n Voorbeeld van hierdie soort demoniese ingryping het plaasgevind in Persië (die huidige Iran) waarvan Daniël sę: “Die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan” (Dan. 10:13). In sy kommentaar oor Daniël 10 sę Dwight Pentecost (1985:1366):

Daniël 10:12-14. Die engel Gabriël het vir Daniël aangemoedig om nie bang te wees nie (vgl. v. 8) en aan hom verduidelik wat die rede vir die lang oponthoud in God se antwoord op sy gebed was. Toe Daniël begin het om te vas en te treur in reaksie op die visioen van die groot oorlog (v. 1-2), het God vir Gabriël met ’n boodskap na hom toe gestuur, maar Gabriël is verhinder deur die vors van die Persiese koninkryk (vgl. ‘die vors van die Perse’, v. 20). Omdat mense nie teen engele kan veg nie, moes die vors waarna hier verwys word, ’n sataniese teëstander gewees het.

“God het die sfeer van engele in verskillende rangordes georganiseer, waarna verwys word as ‘owerheid en mag en krag en heerskappy’ (Ef. 1:21). Gabriël en Mígael het gesag verkry oor engele wat God se sake in Israel behartig (vgl. Mígael in Dan. 10:21; 12:1; Jud. v. 9). In nabootsing hiervan het Satan waarskynlik ook senior demone in gesagsposisies oor elke koninkryk aangestel. Die vors van die Persiese koninkryk was ’n sataniese verteenwoordiger wat oor Persië aangestel is.

“In ’n poging om te verhoed dat Gabriël se boodskap by Daniël uitkom, het die demoniese vors vir Gabriël aangeval toe hy op sy sending vertrek het. Dit gee aan ons insig in die aard van die oorlogvoering wat in die lug plaasvind tussen God se engele en Satan se demone, waarna Paulus ook verwys (Ef. 6:12).

“Die stryd tussen Gabriël en die vors (demoon) van Persië het vir drie weke lank voortgeduur totdat Mígael, een van die aartsengele, tot Gabriël se hulp gekom het. Hierdie konflik tussen engele en demone toon aan ons iets van Satan se mag” (einde van Pentecost se kommentaar).

In moderne tye word bose, węreldse, humanistiese ideologieë nog steeds aan nasies gebied om hulle te mislei om met Satan saam te werk. Paulus het teen misleidende filosofieë gewaarsku toe hy gesę het: “Pas op dat niemand julle as ’n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie ... volgens die eerste beginsels van die węreld en nie volgens Christus nie” (Kol. 2:8).

Voorbeelde van bose ideologieë wat deur nasies en ander meningsvormers soos bv. opvoedkundige instellings aanvaar word, is: humanisme, ateďsme, evolusionisme, sosialisme, kommunisme, liberalisme, eksistensialisme, relativisme, pragmatisme, globalisme, New Age-mistisisme, en enige van die nie-Christelike gelowe. Indien slegs een van hierdie ideologieë beheer oor ’n gemeenskap of organisasie verkry, beteken dit ’n groot oorwinning vir die koninkryk van die duisternis. Dink net aan die potensiaal vir massamisleiding in lande wat amptelik met kommunisme of een van die nie-Christelike gelowe identifiseer. In ’n land soos Saoedi-Arabië mag daar bv. as gevolg van hulle verbintenis met Islam nie ’n enkele Christelike kerk in hulle hele grondgebied opgerig word nie.

Omdat regerings oor groot magte beskik om die ideologiese oriëntasie en nasionale etos van ’n land te bepaal, is dit ’n hoë prioriteit van Satan om nasies, hulle politieke leiers en regerings te mislei. Verskeie nasies, selfs in die tradisionele Christelike węreld, lewer bewys daarvan dat hulle beďnvloed of selfs beheer word deur die koninkryk van Satan. Hulle slaan ag op die owerste van die duisternis se oproep om Christelike grondwette en ander wette waarin die oppergesag van die drie-enige God erken word op te skort, Christelike onderwys in staatskole te beëindig, die Christelike geloof te degradeer deur dit met die nie-Christelike gelowe gelyk te stel, en ook die morele standaard van ’n land aansienlik te verlaag deur prostitusie, homoseksualiteit, aborsie en ander immorele praktyke toe te laat. Op hierdie manier word ’n sondige, immorele, gewelddadige en barbaarse lewenstyl bevorder.

Al wat nog in so ’n verdorwe węreldsamelewing moet gebeur, is die openbaring van die mens van sonde, die Antichris, wat Satan se heerser oor ’n verdorwe geslag mense sal wees. Onder die invloed van demoniese misleiding sal regeringsleiers in die herstelde Romeinse Ryk só betower wees deur die antichristelike nuwe węreldorde van die eindtyd dat hulle hul gesag aan die węreldryk van die dier sal oordra: “Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin” (Op. 17:13-14).

Uit Openbaring 16:13-16 is dit duidelik dat spesifieke demone die opdrag sal kry om hierdie leiers te mislei om kragte saam te snoer met die dier in sy stryd teen Christus wanneer Hy terugkeer. Dit sal egter vir hulle ’n dag van groot neerlaag wees (Op. 19:19-21).

Magte vir persoonlike aanvalle

In die koninkryk van die duisternis word daar baie aandag aan persoonlike aanvalle verleen. Inligting word oor alle mense op aarde versamel, wat dan gebruik word om hulle swakhede uit te buit, hulle drifte en bose begeertes aan te wakker, hulle te verlei, te mislei, teë te staan, aan te kla, te beroof en selfs dood te maak. Op hierdie vlak is elke Christen gedurig by geestelike oorlogvoering teen demoniese aanvalle betrokke. Harold Hoehner (1983:643) sę in sy kommentaar oor Efésiërs 6:11-13 die volgende:

“Die rede waarom God se wapenrusting aangetrek moet word, is om staande te kan bly teen die liste en strategieë van die duiwel, ons teëstander (vgl. 4:27). Christene het nie ’n opdrag om Satan aan te val en teen hom op te trek nie, maar net om teen hom staande te bly en te behou wat die liggaam van Christus reeds van hom verower het. Sonder God se wapenrusting sal gelowiges oorwin word deur die liste van die duiwel, want hy het dit vir duisende jare al suksesvol gebruik.

“Ons stryd is nie fisies, teen vlees en bloed nie; dit is ’n geestelike stryd teen ’n geestelike ‘Mafia’. Hoewel die rangordes van sataniese magte nie duidelik gekategoriseer kan word nie, is die eerste twee (owerhede en magte) reeds in Efésiërs 1:21 en 3:10 genoem. Paulus het hierby die magte van hierdie donker węreld gevoeg (vgl. 2:2; 4:8; 5:8), en ook die geestelike magte van boosheid. ... Satan probeer om gelowiges te beroof van die geestelike seëninge wat God aan hulle gegee het (Ef. 1:3)” (einde van Hoehner se kommentaar).

Magte vir die infiltrering en misleiding van die Christelike kerk

’n Hoë prioriteitsmag is in die koninkryk van Satan gevestig om die Christelike kerk te infiltreer en te mislei: “Maar die Gees sę uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1).

Die demone aan wie hierdie taak opgedra is, soek na die beste menslike medewerkers wat beskikbaar en bereid is om hulle bose werk te doen. Hulle word dan verder beďnvloed om vals profete in skaapsklere te word. Dié medewerkers is gewoonlik gewilde en invloedryke persone in die samelewing, wie se menings as predikers of teoloë groot gewig dra. Hulle misleidende leerstellings bestaan dikwels uit subtiele verdraaiings wat nie maklik van die waarheid onderskei kan word nie. Hulle misleide ondersteuners het blinde en onvoorwaardelike geloof in hulle. Paulus sę:

“Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke” (2 Kor. 11:13-15). Sulke mense veroorsaak groot verwarring onder swak ingeligte gelowiges. Die volgende is tipiese kenmerke van vals profete:

Misleide Fariseërs

Hulle gee voor om te wees wat hulle nie is nie: “So lyk julle ook van buite af vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid” (Matt. 23:28). Hulle verkondig ’n dooie, uiterlike vorm van godsaligheid “om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak [hulle] hom ’n kind van die hel, twee maal erger as [hulle] self” (Matt. 23:15). Ons word ernstig teen hierdie afvalliges gewaarsku: “Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is” (Matt. 7:15).

Struikelblokke in God se koninkryk

“Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie” (Matt. 23:13). Hierdie predikers is hooggeagte geestelike leiers wat nie net self ongered is nie, maar ook optree as struikelblokke vir diegene wat wel nog na die Here soek. Hulle is “blinde leiers van blindes” (Matt. 15:14). In hulle prediking verkondig hulle ’n populęre sosiale evangelie of bevrydingsteologie waarin hulle hare kloof oor nietige sake, maar die belangrike onderwerpe van sonde, oordeel en redding word nie aangespreek nie: “Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk!” (Matt. 23:24).

Die verkondigers van ’n vals vrede

Ter wille van populariteit verkondig ’n vals profeet ’n vals vrede om mense aan die slaap te sus en die idee by hulle te vestig dat hulle maar met hulle sonde kan voortgaan, omdat ’n liefdevolle God hulle nie sal oordeel nie. Terselfdertyd hou die vals profete wat deur Satan gebruik word hulleself besig met korrupsie en selfverryking: “Want van hul kleinste tot hul grootste maak hulle almal onregverdige wins, en van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sę: Vrede, vrede! – terwyl daar geen vrede is nie” (Jer. 6:13-14; vgl. Jer. 14:13-16).

Verloëners van Christus

“Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ’n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word” (2 Pet. 2:1-2).

Die medewerkers van Satan geniet groot openbare steun. Petrus sę dat baie mense hulle vals leerstellings sal navolg. Hulle verag evangeliese kerke en dryf die spot met diegene wat steeds die Bybelse leerstelling verkondig van redding wat gebaseer is op geloof in die maagdelike geboorte van die Here Jesus, sy godheid, sy soendood aan die kruis, sy opstanding uit die dood, asook sy wederkoms in heerlikheid. Die vals profete voer ook ’n veldtog teen diegene wat glo in die goddelike inspirasie en foutloosheid van die Bybel. Hulle beskryf sulke mense as naďef, oningelig en verouderd in hulle denke.

Satan haat veral die boeke van Génesis en Openbaring, omdat sy oordeel in die eerste Bybelboek aangekondig en in die laaste een voltrek word. Sy medewerkers aanvaar die evolusieteorie en verwerp die letterlike waarheid van die skeppingsverhaal. Hulle probeer ook van eindtydse profesieë ontslae raak deur dit te vergeestelik, en dit is deel van hulle veldtog om die geloofwaardigheid en letterlike betekenis van God se Woord te ondermyn.

Vals profete wat die godheid van Christus ontken word algemeen in die meeste groot teologiese skole aangetref, asook in die teologiese fakulteite van universiteite. Hulle invloed is vernietigend omdat hulle ’n nuwe geslag “ontroue diensknegte” oplei wat sal voortgaan om die geestelike standaard in verskeie denominasies verder te verlaag.

Buite-Bybelse openbarings

Vals profete ignoreer suiwer Bybelse eksegese en vertrou eerder op buite-Bybelse openbarings van ’n hoogs twyfelagtige aard. Hulle bevorder hulle eie agendas wat in ooreenstemming is met hulle verwronge begrip van die Skrif, en verleen geloofwaardigheid aan die sogenaamde nuwe openbarings deur te beweer dat God self die inligting aan hulle meegedeel het. Hulle kommunikasie met God is gewoonlik deur drome, visioene, boodskappe deur engele, en selfs deur middel van astrale reise na die hemel waar hulle na bewering met ontslape heiliges praat. Hierdie boodskappe word dan aan hulle volgelinge oorgedra, eerder as om die Woord van God aan hulle te verkondig.

Wat sę die Bybel oor buite-Bybelse openbarings? “As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is” (Op. 22:18). Hierdie mense sal deel hę in die oordele wat berei is vir die vader van die leuens.

Klein godjies, tekens en wonders

Ons is nou in die eindtyd – baie vals profete verskyn op die toneel en hulle mislei groot skares deur hulle opspraakwekkende tekens en wonderwerke. Sommige van hulle huiwer nie om hulleself apostels, profete of selfs gode te noem nie. Hulle beskik oor kragte wat mense in ’n beswyming kan laat beland, op die grond laat val, soos dronkes laat optree, laat skud of onbeheers laat lag, hard laat skreeu, blęr, brul, ander dieregeluide maak, of op ander snaakse maniere laat optree. Bybelse geloofwaardigheid word aan hierdie verskynsels toegedig. Die Here Jesus het teen die vals profete en hulle misleidende metodes gewaarsku: 

“En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei ... Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt. 24:11; 24).

Moenie Satan se magte onderskat wat daarop gerig is om die Christelike kerk te infiltreer en te mislei nie, maar wees bedag op sulke metodes en weerstaan dit. Die Here Jesus het “die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer” (Kol. 2:15). Ons behoort in staat te wees om die vals profete se misleidende leerstellings onder die leiding van die Heilige Gees te kan ontmasker. Johannes het gesę: “Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die węreld uitgegaan” (1 Joh. 4:1).

Magte vir die vervalsing en vernietiging van God se Woord

Vir duisende jare al word daar aanhoudende aanvalle gedoen op die geskrewe Woord van God in volgehoue pogings om dit te verdraai en te vervals deur verkeerde eksegese, en ook deur die voorsiening en gebruik van nuwe vertalings wat in belangrike opsigte van die mees betroubare manuskripte in die oorspronklike tale afwyk. Op hierdie manier word mense leerstellig mislei, en raak hulle ook onkundig oor belangrike beloftes en waarskuwings in die Bybel. Daar is net een manier om hierdie dwalings en vervalsings reg te stel, en dit is deur die voortgesette aandrang op die gebruik van betroubare vertalings, asook die verkondiging van die ware en onvervalste Woord van God (vgl. 2 Tim. 4:1-5).

Magte vir die bevordering van vals godsdienste

Dit is duidelik dat Satan in sy pogings om die mensdom te bedrieg, homself grootliks toespits op die vestiging en uitbreiding van vals godsdienste. Op hierdie manier mislei hy miljoene mense om afgode te aanbid, en deur hulle gaan hy ook voort om die Christendom van buite af te opponeer, te diskrediteer, te ondermyn en te vervolg. In hierdie geval verberg hy en sy demone hulle identiteit en poseer as gode, geestelike gidse, voorvadergeeste, of opgevare meesters van wysheid (1 Kor. 10:19-20). Hulle “verander hulleself in apostels van Christus” ten einde vals vorms van die Christelike geloof te skep vir die mens wat van nature aangetrokke voel tot die nie-Christelike gelowe en geen besware het om met hulle te assosieer en saam te werk nie.

Magte vir die beheer van okkultiese aktiwiteite

Uit ’n mistiese, bonatuurlike sfeer is Satan en sy demone in staat om ’n groot verskeidenheid okkultiese kragte onder mense op aarde vry te stel. Dit word op so ’n manier gedoen dat die mense nie sal agterkom dat die kragte van die duiwel af kom nie. Okkultiese kragte manifesteer as bonatuurlike vermoëns soos psigiese kragte, buitesintuiglike waarneming, tekens en wonders, holistiese genesing, toorkrag, magie (toorkuns), vloeke, divinasie (waarsęery), fortuinvertellery, heldersiendheid, astrale projeksie, levitasie, en die vermoë om oor warm kole te loop. Israel is duisende jare gelede al teen enige betrokkenheid by gebruike soos hierdie gewaarsku:

“Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan –wat met waarsęery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat ’n gees van ’n afgestorwene vra of ’n gees wat waarsę, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here ’n gruwel” (Deut. 18:10-12).

In sy kommentaar oor Deuteronómium 18 sę Jack Deere (1985:296): “Persone wat kundig is oor die okkulte en duiwelbesetenheid wys daarop dat die gebruike wat in verse 9 tot 14 genoem word, daartoe gelei het dat baie mense aan sataniese bindings onderworpe was. Waarsęery beteken om vals profesieë uit te spreek. ... Towery (of goëlery) is ’n poging om mense of omstandighede te beheer deur die krag wat van bose geeste of demone af kom. Om voortekens te verklaar is om die toekoms na aanleiding van sekere tekens te voorspel. ... Een wat met besweringe omgaan is iemand wat bindings op ander mense plaas deur middel van magiese vloeke. ’n Spiritis is iemand wat na bewering met die dooies kommunikeer, maar wat in werklikheid met demone kommunikeer. Iemand wat die gees van ’n afgestorwene vra, dui op die spiritis se poging om met dooies in verbinding te tree en by hulle advies, inligting oor die toekoms, of hulp om omstandighede te manipuleer, te vra. Sulke gruwelike gebruike was een van die redes waarom die Here vir Israel gebruik het om die Kanaäniete te vernietig.”

Magte om Satanisme te bevorder

Die sewende magsafdeling in die koninkryk van die duisternis is gemoeid met die blatante en openlike aanbidding van Satan as die wrede, wraaksugtige en magshonger god van die gevalle węreld. Weens die afskuwelikheid van hierdie aktiwiteite sal slegs mense wat in die donkerste dieptes van geestelike en morele verval verkeer, tot sulke uiterstes geneig wees.

Soos wat die geestelike en morele verval in die węreld toeneem, is daar ook meer dekadente mense wat behae het in geweld, rebellie, vloeke, moord, drank- en dwelmmisbruik, seksorgies, en die mees afstootlike sataniese rituele waarin daar ook van kopbene en bloed gebruik gemaak word. ’n Beweging wat vroeër beperk was tot klein groepe mense wat in donker hole op verlate plekke byeengekom het om Satan te aanbid en aan hom te offer, het intussen gegroei tot miljoene ondersteuners en aanbidders regoor die węreld.

Afgesien van die feit dat Satan ’n rebel en ’n moordenaar is, wil hy ook aanbid en vereer word deur sy volgelinge. Diegene wat bereid is om hom ten spyte van sy wreedheid en bose karaktertrekke te aanvaar en te aanbid, raak by Satanisme betrokke. In Amerika en ander lande is daar ook takke van die Kerk van Satan wat in 1966 deur Anton LaVey gestig is.

In Satanisme is daar ’n hiërargie waardeur lede vorder om tot by die topstruktuur uit te kom. As gevolg hiervan het baie van die nuwe lede net beperkte kennis oor wie en wat Satan werklik is. Soos wat hulle dieper by die beweging betrokke raak, leer hulle hom beter ken en word ook meer en meer soos hy.

Daar is verskeie redes waarom mense by Satanisme betrokke raak. Sommige van hulle word gemotiveer deur ’n gees van uiterste rebellie. Hulle kom teen die sosiale orde in opstand, verwerp alle gesag en norme van ordentlikheid, en assosieer dan met die groot rebel, Lucifer. Andere het weer ’n begeerte na mistiese, bonatuurlike magte, en nader die duiwel om sulke magte by hom te kry. Daar is ook mense met moorddadige neigings wat uit wraaksugtigheid voortspruit, en dan gaan hulle ’n bondgenootskap met die groot moordenaar aan en voer hulle planne uit saam met medepligtiges wat net so ’n korrupte gees het. Algemene trekpleisters na Satanisme is die seksorgies en die beskikbaarheid van drank en dwelms by hulle byeenkomste.

’n Ander rede waarom mense by Satanisme betrokke raak, is om vinnig ryk te word. Verskeie lede van rock-groepe in Amerika het die hoëpriesters en hekse van Satanistiese selle genader om hulle siele aan Satan te verkoop in ruil vir rykdom en roem. Hulle teken met hulle eie bloed ’n verbond met Satan. Die verpligting rus dan op hulle om in hulle lirieke onderwerpe soos toorkuns, magie, dwelms, Oosterse kultusse, asook Satanisme, te bevorder.

Een van die belangrikste aktiwiteite by hulle byeenkomste is offers aan Satan, gepaard met gebede aan hom. Diere word aan hom geoffer, maar in sommige gevalle ook mense. Gevalle is bekend van ontvoerde mense, asook die ongeregistreerde babas van kultuslede, wat aan Satan geoffer is. Diegene wat aan die ritueel deelneem, drink bloed wat met drank en dwelms gemeng is. Demone verskyn ook by sulke geleenthede en neem besit van mense wat hulleself daarvoor oopstel.

Die gevangenes van Satan bevind hulle op die laagste denkbare vlak van geestelike en morele verdorwenheid. Niemand moet dit eers waag om die eerste tree in hierdie rigting te gee nie! Die Bybel sę: “Gee aan die duiwel geen plek nie” (Ef. 4:27). Jakobus se advies is: “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug” (Jak. 4:7). Moenie die groot, gevaarlike risiko loop om in die put van Satan af te daal en bekend te raak met die dieptes van Satan nie (Op. 2:24).

Tekens van betrokkenheid

Dit is noodsaaklik dat ouers so gou as moontlik tekens moet kan identifiseer wat daarop dui dat hulle kinders moontlik by Satanisme betrokke is. Daar is verskeie tekens wat so ’n moontlikheid verraai, veral die volgende:

·      ’n Beheptheid met swart klere, swart kamermure en swart beddegoed. Die skemerte van kerslig word bo elektriese lig verkies.

·      Kamermure word met prente van duiwelsfigure beplak.

·      Baie tyd word alleen in meditasie deurgebring.

·      Geheimsinnigheid oor die identiteit en bewegings van kultuslede en vriende, asook geheimsinnige telefoonoproepe.

·      Swaar en oorverdowende rock-musiek deur heavy metal, black metal, satanic metal en Rave groepe.

·      Die lees van boeke en die kyk van DVD’s oor heksery, toorkuns en ander okkultiese aktiwiteite.

·      ’n Sterk antichristelike ingesteldheid gepaard met woedebuie, rebelsheid en die verwerping van alle gesag.

·      Vloek en lasterlike taalgebruik.

·      ’n Liefde vir skerp messe en ander moordwapens.

·      Herhaalde snymerke aan die linkerarm om bloed te kry.

·      ’n Groot voorkeur om bloed te drink – selfs hulle eie bloed. Dit word gedoen om die krag van demone te verkry. Dierebloed word ook gedrink.

·      ’n Voorliefde vir doodsbeendere. Dit is die rede waarom Sataniste op maanlignagte grafte oopgrawe. Die skedel is veral baie gesog. Soms word swart kerse in die kopbene gesit en aan die brand gesteek. Die kopbene word ook gebruik om drank of bloed daaruit te drink. Wanneer iemand in die besit van ’n skedel is terwyl hy vloeke uitspreek, bloed drink of astrale projeksie beoefen, neem sy magiese kragte na bewering tienvoudig toe.

·      Haat, wraaksugtigheid en ’n besondere wreedheid teenoor mense, diere, en plante.

·      ’n Sterk neiging tot sabotasie. Enigiets wat vir ander van waarde is, word gebreek of beskadig.

·      Tekens soos die omgekeerde kruis, die gebreekte kruis, die pentagram, 666, ’n weerligstraal (onder), die anargiesimbool (A) of KISS (Kids in Satan’s Service) word oral aangebring. Die letter S word dikwels met ’n weerligstraal vervang.

    

·      Dwelmmisbruik en abnormale seksuele gedrag.

·      Fisiese én psigiese tekens van verval, asook senuweeagtigheid.

·      Slapeloosheid, nagmerries en hallusinasies.

·      Depressie en selfmoordneigings.

·      Algehele onbetrokkenheid by vorige vriende, sport en buitemuurse aktiwiteite.

·      Hoë afwesigheid van die skool, en ’n merkbare verlaging in akademiese prestasies.

Vir meer besonderhede, kyk Malan, 1992.

4. Kenmerke van die Sataniste-beweging

Uit ’n studie van Satan se werkswyse onder mense in die algemeen, asook vanuit die binnekringe van die Sataniste-beweging waar hy sy bose karakter ten volle openbaar, blyk die volgende 13 grondbeginsels waarop sy koninkryk berus:

Rebellie

Satan se rebellie teen God het in die hemel begin waar hy homself met God probeer gelykstel het (Jes. 14:12-17). Hy is reeds vir duisende jare besig om alle gesag en wette te verwerp en anargisme in die hand te werk. Satan ondermyn goddelike én menslike gesagsinstansies in ’n poging om onomkeerbare chaos te skep. Dit is ’n belangrike deel van die stryd wat hy vanuit die koninkryk van die duisternis teen die koninkryk van die lig voer. Sataniste word ook deur dieselfde gees van rebellie en anargie beset. Hulle gee hulle opstandigheid openlik te kenne deur die anargie-simbool (A) op mure of vloere in openbare plekke te verf. Die sirkel wat om die simbool is, is die sirkel van mag. Baie van die sataniese simbole word in ’n sirkel geplaas. Die okkultiese mag van Satan moet binne die sirkel gehou word en gevaar daarbuite.

Vernietiging van God se skepping

Die ganse skepping van God is ’n teiken vir Satan se vernietigingswerk. Hy wil die aarde en sy natuurlike hulpbronne só besoedel, verbrand en verwoes dat die węreld onleefbaar raak en in ’n barre planeet omskep word. Dit is opmerklik dat dit net lande en beskawings met Bybelse norme is wat die aarde en sy hulpbronne op ’n verantwoordelike wyse bewerk, bewaar en veredel. Hoe meer beheer Satan oor ’n volk en sy kultuur kry, des te meer verblind hy mense se sinne, stomp hulle verantwoordelikheidsgevoel en morele waardes af, en maak van hulle hebsugtige mense wat op ’n gevoellose en gewetenlose wyse die natuur verwoes om hulleself te kan bevoordeel. Bome word afgekap sonder om dit te vervang, weivelde word oorbenut en verwoes, erosie word veroorsaak en toegelaat om ongehinderd voort te duur, land- en seediere word uitgewis sonder om aan hulle ’n herstel- en oorlewingskans te gun, en die water en lug word só deur vullis en fabrieksafval besoedel dat dit soms lewensgevaarlik vir mense sowel as diere word.

Dit is onmiskenbaar Satan se vooropgestelde agenda om hierdie aarde wat die Here vir bewoning en bewerking aan die mens gegee het, onbewoonbaar te maak. In die groot verdrukking gaan hy baie naby kom aan die verwesenliking van sy bose plan van ’n algehele ekologiese ineenstorting op aarde.

Vernietiging van God se instellings

Satan se koninkryk is nie net daarop toegespits om die fisiese skepping te vernietig nie, maar ook al God se instellings vir die sinvolle en ordelike voortbestaan van menslike samelewings. Hieronder is die huwelik en regeringsinstelllings die belangrikste teikens. Vloeke word oor die huwelike van Christene uitgespreek sodat dit ontbind moet word en ouers hulle gesag oor kinders kan verloor.

Voortdurende pogings word ook aangewend om regerings en hulle instellings vir die handhawing van gesag, orde en morele standaarde tot ’n val te bring. Die polisie wat dikwels op Sataniste jag maak, word verag en alle pogings aangewend om hulle te ondermyn en selfs ook te infiltreer. Die Sataniste gebruik kodename vir mekaar by byeenkomste, gepaard met geheimhouding oor hul adresse en werksplekke, sodat ’n lid wat deur die polisie gevang en ondervra word so min as moontlik inligting oor ander lede kan verskaf. Sodoende beskerm Satan sy agente wat chaos in samelewings moet voortsit.

Sabotasie en ondergrondse bedrywighede

In Satan se ryk is daar ’n sterk verbintenis tot sabotasie in ’n poging om af te breek wat daar reeds opgebou is. Dit geld nie net die afbreek, afbrand of verwoesting van geboue, motors en ander eiendom nie, maar ook nie-materiële dinge soos die geestesbesit van ’n volk. Dit sluit die keldering van onderwysstandaarde in, asook ander vorms van akademiese terrorisme waardeur die tersięre instellings in ’n land bedreig en ontwrig word. Die meeste van hierdie bedrywighede word ondergronds beplan en uitgevoer. Die duiwel maak ook van ’n groot netwerk van geheime organisasies gebruik om sy bose planne uit te voer. Paulus verwys hierna as die verborgenheid van die ongeregtigheid (2 Thess. 2:7). Die aktiwiteite van Satan word in die verborgene, in diep geheimhouding, beplan en dan deur sy medewerkers befonds en op ’n listige wyse deur frontorganisasies in die openbaar geďmplementeer en bevorder. Hierdie organisasies en groepe verwoes Christelike standaarde en instellings en is dus bondgenote van die Sataniste-beweging.

Leuens en leringe van duiwels

Omdat die duiwel die vader van die leuen is, word alle vorms van die waarheid beveg en met leuens vervang. Dit lę ten grondslag van ’n ideologie van omgekeerde waardes waarin dit wat goed is as sleg voorgestel word. Mooi, skoon, eerbare en behoudende dinge word verag. In die plek daarvan word lelike, verontreinigende, oneerbare en afbrekende dinge aan die mens opgedis. Afstootlike pornografiese lektuur word oral uitgestal om die proses van geestelike, sielkundige en liggaamlike besoedeling te bevorder en Satan se stempel op die samelewing af te druk. Dit sluit ook godsdienstige, politieke en filosofiese ideologieë in.

Leringe van duiwels word ingespan om ’n Christelike lewens- en węreldbeskouing deur humanistiese, duiwelse idees te vervang. Kerke, regerings, politieke partye en universiteite vertoon die sigbare gevolge van hierdie aanslag uit die onderwęreld. Die teologiese dogmas aan die meeste universiteite toon ook in hulle huidige vorm onmiskenbaar die hand van Satan. Die belangrikste hiervan is dié leringe waardeur die Godheid en maagdelike geboorte van Jesus, die goddelike inspirasie van die Bybel, asook ’n verlossingsleer wat op wedergeboorte gebaseer is, deur moderne teoloë ontken word. In sommige kerke word ook sataniese tekens en wonderwerke saam met leringe van duiwels deur vals profete opgedis. Dit het al aan die lig gekom dat Sataniste sulke kerke en Christelike groepe vooraf binnesypel om die saad van valsheid en bedrog te saai.

Vervloeking en lastering

Die duiwel en sy trawante haat, verwerp en belaster die Drie-enige God, die Christene én Israel. Duiwel beteken lasteraar, en dit is wat hy by uitstek doen. ’n Uitgebreide woordeskat van vloekwoorde en lastertaal word gebruik. Verder word daar ook vloeke oor individue, groepe, kerke en selfs oor lande uitgespreek en bindings op hulle geplaas. Die Antichris sal onder die leiding van die duiwel ook ’n geweldige lasteraar wees: “En ’n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek … en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster” (Op. 13:5-6). Elkeen wat God se Naam ydellik gebruik en ook die Christene belaster, speel direk in die hande van Satan.

Teëstand teen die kruis van Jesus en die Christelike kerk

Die koninkryk van die duisternis is fanaties teen die kerk van Jesus Christus gekant, en probeer dit op elke denkbare wyse teëstaan, bevraagteken, ontmoedig, vervals, infiltreer, omverwerp en verwoes. Sommige simbole wat hulle in dié verband gebruik, is die volgende:

Die gebreekte kruis

In hierdie simbool word die kruis van Jesus onderstebo gedraai en die dwarsbalke gebreek sodat hulle skuins na onder wys. Dit stel die omverwerping en vernietiging van die Christendom voor – iets wat elke ingelyfde Satanis moet doen. Hekse gebruik hierdie selfde teken, daarom staan dit ook as die heksepoot bekend. ’n Aantal radikale vredesbewegings gebruik ook dié simbool, soos bv. demonstreerders teen die gebruik van kernwapens. Hoewel hulle ’n goeie saak bevorder, soek hulle onder die leiding van die engel van die lig, Satan, na ’n humanistiese vrede buite Christus. Hierin is daar uiteraard vir vrede met God op grond van die kruis van Jesus, geen plek nie. Volgens sataniese anargiste in die koninkryk van die duisternis moet die kruis juis verbreek en omver gewerp word sodat die mens onder die leiding van Satan, wat die god van hierdie węreld is, sy eie vrede kan skep.

Die onderstebo kruis

Dié kruis is nie gebreek nie, maar slegs onderstebo gedraai sodat dit op sy kop staan. Dit dui op die verwerping en minagting van Jesus Christus. Omgekeerde simbole is tipies van die omgekeerde, teenoorgestelde en agterstevoor waardes wat deur Sataniste nagestreef word. Mense wat soms tydens die Sataniste se Swart Sabbat, wat met die Paasfees saamval, aan Satan geoffer word, word onderstebo gekruisig.

Die kruis van verwarring

Dit is ’n kruis waarvan die lang onderste balk gekrul is sodat dit soos ’n omgekeerde vraagteken lyk. Dit is ook ’n sataniese kruis waardeur die egtheid en krag van Jesus se kruis bevraagteken word. Die rock-groep ‘Blue Oyster Cult’ gebruik hierdie simbool op hulle plaatomslae. Hulle het opnames gemaak met onder andere titels soos “(Don’t Fear) The Reaper”, “Burnin’ for You”, “Hot Rails to Hell” en “Fallen Angel”. Op hulle amptelike webblad word die volgende omtrent die simbool gesę: “Die metafisiese, alchemistiese en mitologiese konnotasies daarvan, gekombineer met die ooreenkoms met sekere godsdienstige simbole, het ’n flair van dekadensie en misterie daaraan verleen ... .”

Die Ankh kruis

Dit is ’n antieke Egiptiese simbool van lewe, waarvan die kort boonste balk ’n sirkel vorm. Hierdie kruis is ’n kombinasie van die vroulike en manlike tekens van Isis en Osiris. Sataniste gebruik dit as ’n sekssimbool vir hulle orgies.

Immoraliteit

Omdat die Bybel hoë morele norme voorstaan, is dit die Teëstander se doel om hierdie standaarde af te breek en deur die ergste moontlike vorms van immoraliteit en wangedrag te vervang. Afbrekende gewoontes, onrein gedagtes, antisosiale gedrag, wreedaardigheid, die vernietiging van lewe, aborsie, korrupsie en diefstal, onbeteuelde wellus, brassery en dronkenskap, hoerery, prostitusie en homoseksualiteit is alles deel van Satan se immorele leefwyse wat hy onophoudelik bevorder. Hy is die outeur van sonde, en streef daarna om węreldwyd ’n kultuur van sonde te vestig. Dit is die rede waarom daar ook na sy toekomstige węreldleier, die Antichris, as “die mens van sonde” en “die seun van die verderf” verwys word (2 Thess. 2:3).

Tydens die ryk van die Antichris sal die dekadensie en morele verval vergelykbaar wees met die dae van Noag en Lot. In die tyd van Noag “was die boosheid van die mens op die aarde groot en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg … En God sę vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld” (Gen. 6:5, 13). In die dae van Lot was ’n uiterste sondige leefwyse, waarvan gewelddadigheid en homoseksualiteit die uitstaande kenmerke was, aan die orde van die dag. God het op grond hiervan groot oordele oor die betrokke mense uitgestort.

Tydens die komende bewind van die draak, die dier en die vals profeet, sal dit in ’n oortreffende mate die geval wees. Die węreld sal aan ’n groot verdrukking oorgegee word soos wat daar nog nooit op aarde was nie, en as daardie dae nie verkort word nie, sal geen vlees gered word nie (Matt. 24:21-22). Sonde is die rede waarom God mense oordeel. Satan is verbete besig om individue, groepe, en selfs hele gemeenskappe en nasies in sonde te dompel en dit as ’n aanvaarbare leefwyse te vestig. In die Sataniste-beweging gebeur dit reeds sonder enige teëhouding.

Okkultiese krag

Satan beskik ongetwyfeld oor aansienlike mag en krag wat hy aktief vir die bevordering van sy koninkryk se belange aanwend. Dit word tot die beskikking van Sataniste, towenaars, hekse, waarsęers, spiritiste en talle ander beoefenaars van okkultiese praktyke gestel. Hulle kanaliseer dit verder na die breër gemeenskap. Hierdie kragte word ook aan vals profete gebied wat Christelike kerke binnedring en tekens en wonderwerke doen om mense mee te verbyster. Dit sal veral in die eindtyd sterk na vore kom.

Die Here Jesus het self hierteen gewaarsku: “Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen” (Matt. 24:24). Sodoende sal Satan deur sy medewerkers die weg baan vir die verskyning van die leier van die vals christusse, nl. die Antichris. Paulus sę: Sy koms sal wees “volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen” (2 Thess. 2:9). Die vals profeet sal oor dieselfde sataniese magte beskik. Johannes sę in Openbaring van die vals profeet: “En hy oefen al die mag van die eerste dier [dit is die Antichris] uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid … Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal … En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die [eerste] dier te doen” (Op. 13:12-14).

Universele heerskappy

Satan stel homself graag in sy koninkryk voor as die god en heerser van die heelal. Mense moet hom ook in hierdie hoedanigheid aanvaar wanneer hulle kontrakte met hom sluit. Dit is sy groot begeerte en doel om heerskappy oor alle mense te verkry. Hy het reeds ’n groot mate van beheer oor die koninkryke van die aarde, maar hy is nie daarmee tevrede nie. Hy streef daarna om, soos al dikwels in die geskiedenis, ’n goddelose węreldregering met diktatoriale magte in te stel. Alle onderdane moet met ’n ystervuis regeer en summier tereggestel word by die geringste aanduiding van dislojaliteit. ’n Sataniese węreldregering gaan inderdaad onder die leiding van die Antichris ingestel word, en dit sal ’n herlewing van die ou Babiloniese en Romeinse węreldryke verteenwoordig. Okkultiese kragte en afgodediens het in dié ryke gefloreer. Satan sal sy krag en mag aan die Antichris oorgee om die mensdom polities en militęr te onderwerp.

Moord en doodslag

Satan is ’n mensemoordenaar van die begin af. Hy het ’n behae daarin om mense af te maai en na die verderf te sleep waar die ewige dood op hulle wag. Sy volgelinge het ook ’n behae in moord en moordwapens, asook in doodsbeendere, veral kopbene. Hulle het ook ’n beheptheid met bloed, harte en ander liggaamsdele van hulle slagoffers. Hoe wreder en grusamer die moordtoneel is, hoe meer hou hulle daarvan. Wanneer Satan sy eie volgelinge klaar gebruik het, dryf hy hulle tot selfmoord of gebruik ander mense om hulle te vermoor. Anton LaVey, die persoon wat op die sesde dag van die sesde maand in 1966 die Eerste Kerk van Satan in Amerika gestig het, en ook die Sataniste-bybel geskryf het, is in 1997 op ’n geheimsinnige wyse dood. Hy het die laaste paar maande voor sy dood erg aan depressie gely, en daar is sterk sprake dat hy selfmoord gepleeg het.

Demoniese besetting

’n Gevestigde beginsel en werkswyse in die koninkryk van die duisternis is demoniese besetting. Satan en sy gevalle engele is geeste wat, hoewel hulle die vermoë het om ’n sigbare gestalte aan te neem, afhanklik is van mense wat hulle kan beset om deur hulle te werk. Hulle kan ’n persoon ook beďnvloed en mislei sonder om hom te beset, maar dit bly een van hulle belangrike oogmerke om volle beheer oor hulle slagoffers te verkry. ’n Demoon wat van ’n persoon besit neem verander die persoonlikheid van sy slagoffer heeltemal, oefen beheer oor sy wil en emosies uit, intimideer en beveel hom deur middel van telepatiese opdragte of selfs deur in ’n hoorbare stem met hom te praat, en pynig en martel hom as hy ongehoorsaam is. Die slagoffer kry angswekkende nagmerries, word gedwing om makabere prente teen die mure van sy kamer te plak, en swart klere te dra. In die Sataniste-kultus is daar hoëpriesters wat verskeie demone het wat elk sy eie naam het, en ook deur die priester beveel kan word om sekere opdragte uit te voer.

Die aanbidding van Satan

Satan is die onbetwiste hoof van sy koninkryk en hy eis die lojaliteit en aanbidding van al sy onderdane. Die Sataniste moet hom ook almal aanbid en gedurig offers aan hom bring. Hulle gebruik hoofsaaklik die naam Heer Satan (Lord Satan), maar hulle draai dié naam soms om tot Natas. Hulle spreek hom ook aan as Lucifer, of as Leviátan. In illustrasies word hy as ’n menslike wese met ’n bokkop voorgestel, of net as ’n swart bok. Die simbool wat die meeste met hom in verband staan, is die onderstebo pentagram met die een punt na onder. Die bokkop word dikwels in ’n pentagram geteken.

Hoewel Satan en die demone in sy ryk die onregstreekse aanbidding geniet van miljoene mense wat die verskillende afgode aanbid, is dit sy einddoel om in sy onvermomde vorm as Lucifer aanbid te word. Saam met die Antichris, wat die koning van die toekomstige sataniese węreldryk sal wees, sál die draak (Satan) uiteindelik wel deur alle mense aanbid word. Weiering om dit te doen, sal met die dood strafbaar wees:

“En die hele węreld het verwonderd agter die dier [die Antichris] aan gegaan. En hulle het die draak [Satan] aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesę: Wie is aan die dier gelyk, Wie kan teen hom oorlog voer? … en [hy] maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie” (Op. 13:3-4, 15).

5. Toekomstige verwikkelinge

Ons moet kennis dra van hoe die stryd tussen die koninkryke van die lig en die duisternis in die toekoms gaan verloop. Volgens die Bybel beweeg die węreld weens sy eie verdorwenheid onwrikbaar in die rigting van ’n sataniese oorname. Op die hoogtepunt van die Antichris se skrikbewind in die groot verdrukking sal Satanisme die enigste amptelik erkende en verpligte węreldgodsdiens wees. Dit sal gedurende die laaste 3˝ jaar van die verdrukking wees. Hierdie donker uur in die węreldgeskiedenis sal aanbreek pas nadat daar ’n oorlog tussen engele en  demone in die lug plaasgevind het, en die duiwel op die aarde neergewerp is. Hy sal dan met dubbele woede op die aardbewoners toeslaan om sy vernedering te wreek en vir homself aanbidding op te eis:

“En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; en hulle kon nie oorwin nie … en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele węreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp … Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het” (Op. 12:7-9, 12).

Satan sal weet dat hy nog net 3˝ jaar het om sy planne vir węreldheerskappy en die aanbidding deur alle mense in werking te stel. Die Bybel leer ondubbelsinnig dat die Here Jesus aan die einde van die groot verdrukking met ’n hemelse leër sal kom, sy voete op die Olyfberg sal sit en met sy vyande sal afreken. Omdat die duiwel sal weet dat hy min dae het, gaan hy alles moontlik doen om teen Jesus en sy hemelse leërs te veg wanneer Hy terugkom aarde toe. Dit sal op die slag van Armagéddon uitloop. Satan sal alle nasies op aarde vir hierdie oorlog in Israel mobiliseer (Op. 16:13-16).

Die slag van Armagéddon sal nie lank duur nie, want verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God (vgl. Heb. 10:31). Satan en al sy misleide trawante se val sal vinnig en finaal wees (Op. 19:19-20:3).

Is jou saak reg?

In die lig van al hierdie inligting is daar ’n paar belangrike vrae wat elkeen van ons sal moet beantwoord. Hoe geskok ons ook al met die planne en werkswyse van die koninkryk van die duisternis mag wees, moet ons geensins onder die illusie verkeer dat ons niks daarmee te doen het nie. As gevolg van die sondeval – wat deur Satan beplan is – word alle mense met ’n sondige natuur gebore waarvan hulle verlos móét word.

Die resultaat van hierdie sondige natuur is dat alle mense sonde doen en as gevolg daarvan verlore gaan – hulle is op pad na die hel waar hulle saam met die duiwel en sy engele vir ewig gestraf sal word. “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom. 3:23). “Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie” (Rom. 3:10).

Die vraag is nie of jy jouself aan Satanisme skuldig gemaak het, met okkultiese kragte geëksperimenteer het, vals godsdienste beoefen het, of deur vals profete mislei is nie. Hierdie dinge is alles daadwerklike gevare en mense wat daardeur vasgevang is, het dringend verlossing nodig. Die meeste mense gaan egter nie as gevolg daarvan verlore nie, maar as gevolg van hulle eie sonde, al was hulle ook in die algemeen gesproke goeie mense. Daar moet ’n keuse vír die Here en téén jou sonde gemaak word.

Die feit dat jy as gevolg van die duiwel se toedoen ’n sondegeneigde natuur geërf het, onthef jou nie van die verantwoordelikheid om iets daaraan te doen nie. Die Here het aan elke mens ’n vrye wil gegee om selfstandige besluite te kan neem. As gevolg van die feit dat jou sondige natuur deel van jou persoonlikheid is, word jy self vir jou sondige dade aanspreeklik gehou: “Elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word” (Jak. 1:14).

Die duiwel buit wel jou sondige hartstogte uit en blaas dit aan, maar as gevolg van jou sondige natuur doen jy meesal sondige dade sonder die duiwel en sy demone se regstreekse beďnvloeding. Elke keer neem jy ’n wilsbesluit om óf ’n versoeking te weerstaan óf daaraan toe te gee.

Word jou lewe deur voortdurende sonde gekenmerk, of is jy weergebore met ’n nuwe natuur wat na God geskape is in ware geregtigheid? Leef jy ’n heilige lewe in die krag van die Heilige Gees? As jy in sonde leef, gaan jy net so seker hel toe as al die ander slagoffers van Satan wat voor sy verleiding geswig het.

Ondersoek jouself dus of jy in die geloof is en vrugte dra wat by die bekering pas. Miskien sal ’n paar direkte vrae jou help om duidelikheid hieroor te kry: “Meneer, is jy ’n slagoffer van ’n dooie vormgodsdiens sonder ’n getuienis van wedergeboorte? Dan het jy net ’n gedaante van godsaligheid en mislei jy jouself. Hoe sien jou lewe by die werk daar uit – word jy deur woedebuie oorheers en verloor jy dikwels jou humeur? Is jy eerlik, vermy jy korrupsie en weerhou jy jou van onbetaamlike gesprekke? Hoe sien jou lewe by die huis daar uit? Slaan jy jou vrou? Is jy getrou aan haar en lief vir haar? Stel jy aan jou huisgenote die voorbeeld van ’n heilige wandel en godsvrug? Hoe lyk jou persoonlike lewe? Is jy dalk ’n slagoffer van oordrewe materialistiese begeertes of onrein gedagtes? Hou jy gereeld stiltetye en bestudeer jy die Bybel vir raad, voorligting en antwoorde op jou probleme? Lees jy goeie geestelike boeke?”

Dames, julle moet ook soortgelyke vrae omtrent julle gedrag en lewenswyse beantwoord.

Hierdie vrae sal jou help om duidelikheid in jou gemoed te kry of jy aan die Here Jesus behoort of aan die duiwel. Alle sondaars is kinders van die duiwel. Jesus Christus het aan ongeredde godsdiensleiers gesę: “Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader [nl. sonde] wil julle doen” (Joh. 8:44). As ’n kind van die Here sonde doen, is dit ’n ramp in sy lewe en moet hy dit dadelik bely en daarvan afstand doen. Ons Bybelse lewensreël is dat ons “nie moet sondig nie” (1 Joh. 2:1). Ons moet weerstand bied teen die sonde (Heb. 12:4).

As jy ’n verloste van die Here is, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Help andere wat deur Satansmag gebind is om bevryding by die enigste Verlosser van die węreld te kry. Die Here Jesus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek (1 Joh. 3:8). As die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees (Joh. 8:36).