Boeke te Koop

Die volgende Afrikaanse boeke kan by Basuin Uitgewers bestel word (adres hieronder). Alle boeke is deur prof. Johan Malan geskryf, behalwe waar anders aangedui:

Jesus Christus en ons lewe in Hom. 10 hoofstukke; 256 bladsye; uitgegee deur Lux Verbi, Kaapstad. Die boek bevat inligting oor die Persoon, ampte en Goddelike attribute van die Here Jesus, die groot betekenis van sy verlossingswerk, en die belofte van sy wederkoms. Prys R60,00.

Die Sewe Feeste. 200 bladsye; uitgegee deur Lux Verbi, Kaapstad. Die Nuwe-Testamentiese vervulling van Israel se sewe feeste word beskryf, en dit bevat duidelike inligting oor wat die Here vir die toekoms van Israel én die nasies beplan. Prys R60,00.

Heiligmaking: God se oproep tot ’n lewe van vervulling. 217 bladsye; uitgegee deur Lux Verbi, Kaapstad. Die Here maak dit vir elke Christen moontlik om ’n rein hart te verkry en oorwinning oor sonde en versoekings te behaal. Prys R60,00.

Die uur van duisternis: ’n Verklaring van Openbaring. ’n Oorsig oor die boek Openbaring, van die kerkbedeling af in Openbaring 2–3, tot by die skepping van ’n nuwe hemel en aarde in Openbaring 21–22. Prys R45,00.

Israel en die Messiaanse Koninkryk. ’n Bondige kommentaar oor die boek Jesaja, met verskeie profetiese aanduidings van Israel se toekoms. Prys R20,00.

Die verbondsvolk Israel: Wie is hulle? Handel oor die Israelvisiedwaling. Prys R12,00.

Pinksterboodskappe. Tien boodskappe oor die Geesvervulde lewe. Prys R25,00..

Josua: ’n Studie in Bybelse tipologie. Israel se uittog uit Egipte en hulle reis na die Beloofde Land word op die Nuwe-Testamentiese pelgrimsreis van gelowiges toegepas. Prys R20,00.

Uit die duisternis tot die lig. ʼn Traktaatjie oor bekering en geestelike groei. Prys R4,00.

Die wegraping. Christus se geheime koms vir sy bruidsgemeente. Prys R5,00.

BESTELLINGS

Bestellings moet deur betaling vergesel word. U kan die bedrag in WH Malan se rekening by ABSA inbe­taal. Die rekeningnommer is 4090 739 857 (takkode 632-005). Pos of faks dan die deposito strokie saam met die bestelling. Ons telefoon/faksnommer is 044 698 1092. Bestellings kan ook per epos gestuur word aan johan@bibleguidance.co.za

NB. Voeg asb. pos­geld by.

Posadres:        Basuin Uitgewers

                        Posbus 11268

                        Danabaai

                        6510